Aardbei (rug + tray)

‘Inline druppelslangen kunnen gerichter voeding geven’

De consumptie van zacht fruit is erg populair in Nederland. Dit betekent dat het areaal van het zacht fruit over het algemeen groeit. De aardbei is ook een gewillig product. Dit gewastype wordt op vele diverse manieren gekweekt. Kijkend naar alleen de buitenteelt zijn er diverse opties hoe er een goede aardbei geproduceerd kan worden. Aangezien de aardbeienteelt een groot deel van het totaal areaal in Nederland inneemt, wordt er veel geïnnoveerd om een goed irrigatiesysteem te ontwikkelen. In de buitenteelt zijn er drie teeltsystemen: ruggenteelt, trayteelt en stellingteelt. De stellingteelt kent hetzelfde principe als in de kas (hiervoor is een aparte Revaho informatie flyer beschikbaar). Voor de rug- en trayteelt worden diverse irrigatiesystemen gebruikt, zodat de precisie van de gift zo uniform mogelijk kan verlopen. Druppelbevloeiing is bijvoorbeeld hét perfecte irrigatiesysteem voor de ruggenteelt. Netafim biedt onder andere deze mogelijkheid en blijft zelf innoveren door middel van kennisoverdracht, zodat uniformiteit en precisie op nummer één komen te staan.