Aardappel (Poot)

‘Druppelbevloeiing resulteert in hoger aantal knollen per plant’

De aardappelteelt is met ruim 160.000 hectare (peiljaar 2021) het grootste gewas van Nederland. Deze hectares kunnen worden onderverdeeld in drie groepen: consumptie-, zetmeel- en pootaardappelen. De teelt van consumptie aardappelen is met ca. 76.000 hectare veruit de grootste. De teelt van pootaardappelen is met ca. 40.000 hectare de kleinste groep. Bij deze twee teelten is het doel om een zo hoog mogelijk aantal knollen te telen met een zeer grote uniformiteit. Bij de zetmeelaardappel is vooral het zetmeelgehalte van groot belang.

De aardappel groeit in ruggen en kan op meerdere manieren water krijgen. Om het beste uit de plant te halen, wordt er een precisie-irrigatie systeem geadviseerd. Druppelbevloeiing is het perfecte irrigatiesysteem voor dit gewas. Door een correcte irrigatie strategie kunnen we een invloed uitoefenen op het aantal knollen en ook komt druppelirrigatie de uniformiteit van de knollen ten goede. Hierdoor is het behalen van een goede opbrengst eenvoudiger, ongeacht de klimaatomstandigheden tijdens de teelt. De maximale verdamping van een aardappel bedraagt in de zomer ca. 5-6mm per dag. Een goed systeem moet dit dus ook kunnen geven.

  • Oppervlakte: 160.000 ha
  • Teeltmedium: Vollegrond