Radijs

‘DAN-Brugloos realiseert uniformiteit in de radijsteelt’

De radijs wordt zowel buiten als in de kas geteeld. Beide teelten worden geproduceerd in de vollegrond. Momenteel zijn er circa 20 bedrijven die in de kas dit knolgewas kweken met een totaal areaal van circa 90 tot 100 hectare. De radijs kan verpakt worden met – en zonder blad. Ook kiezen kwekers ervoor om met de hand te oogsten in plaats van machinaal. Door deze handelingen wordt er geprobeerd onderscheidend te zijn aan andere radijskwekers. Voor elk bedrijf geldt dat het zeer gewenst is om vooral voor het oogsten een zo uniform mogelijk gewas te hebben. Voeding en water spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom wordt er in de radijsteelt een precisie-irrigatiesysteem toegepast. Bovenberegening is hét perfecte irrigatiesysteem hiervoor. Netafim biedt deze mogelijkheid en blijft zelf innoveren door middel van kennisoverdracht, zodat uniformiteit en precisie op nummer één komen te staan.

  • Aantal kwekerijen: 20
  • Oppervlakte: 90-100 ha 
  • Teeltmedium: Vollegrond