PRIVACYBELEID

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: Augustus 2018

Dit is het privacybeleid (het “Beleid”) van Netafim Netherlands B.V. (het “Bedrijf”, “Wij”, “Ons”, “Onze”) en de website www.netafim.nl (de “Website”) die door het Bedrijf wordt beheerd.

Het Bedrijf zet zich in voor de beveiliging van uw Persoonsgegevens en uw privacy. Overeenkomstig deze verbintenis houden Wij Ons aan de volgende principes:

 • Transparant zijn met betrekking tot het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens over u:

Het is voor Ons belangrijk dat u te allen tijde over alle informatie beschikt die nodig is om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de verwerking van Persoonsgegevens over u. Daarom maken Wij gebruik van verschillende technieken en maatregelen om u op de juiste manier en op het juiste moment relevante informatie te verstrekken over de verwerking van Persoonsgegevens over u.

Ons volledige Privacybeleid is bedoeld om u een zo breed mogelijk inzicht te geven in de soorten Persoonsgegevens die door Ons worden verzameld en de manier waarop Wij deze verwerken. Het is daarom heel belangrijk dat u het bij de eerst mogelijke gelegenheid en van tijd tot tijd opnieuw bekijkt.

Daarnaast zullen Wij u, indien Wij vinden dat u specifieke informatie moet worden verstrekt, deze informatie op het juiste moment en plaats aan u verstrekken.

We geven u ook graag antwoord op al uw vragen en verduidelijken waar nodig, met inachtneming van de wettelijke beperkingen. Voor dit doel kunt u contact met Ons opnemen via:

Data.Privacy@netafim.com

 • Verwerken van Persoonsgegevens over u voor de doeleinden die in het Beleid worden beschreven:

De doeleinden waarvoor Wij Persoonsgegevens over u verwerken omvatten onder andere de levering van Onze, door u aangevraagde, producten en diensten, het verbeteren van de gebruikerservaring van Onze producten en diensten, het verbeteren van Onze producten en diensten, het beschermen van Onze rechten en belangen, het uitvoeren van zakelijke en administratieve activiteiten die de levering van Onze producten en diensten aan Onze klanten ondersteunen en/of het handhaven van eventuele wettelijke en/of regelgevende vereisten. De volledige lijst van de doeleinden waarvoor Wij Persoonsgegevens over natuurlijke personen gebruiken staat vermeld in artikel 7 van het Beleid.

Daarnaast verwerken Wij Persoonsgegevens over u om inzicht te krijgen in uw persoonlijke behoeften en voorkeuren en om u persoonlijke aanbiedingen op maat te kunnen doen. U kunt te allen tijde verzoeken dat Wij u geen aanbiedingen op maat meer toesturen, en Wij zullen overeenkomstig een dergelijk verzoek handelen.

 • Investeren in aanzienlijke middelen om uw rechten in verband met uw Persoonsgegevens te respecteren:

Wij zetten belangrijke middelen in om u in staat te stellen uw rechten als betrokkene uit te oefenen. Daarom kunt u Ons te allen tijde benaderen wanneer u uw Persoonsgegevens wilt inzien, ons deze wilt laten wijzigen, wissen, niet langer gebruiken voor specifieke of algemene doeleinden, of dat Wij deze aan u of aan een derde zullen overdragen, en Wij zullen uw wensen in overeenstemming met de wet vervullen.

 • Beveiligen van uw Persoonsgegevens:

Hoewel Wij geen absolute bescherming van de Persoonsgegevens over u kunnen garanderen, kunnen Wij u verzekeren dat Wij een breed scala aan middelen en maatregelen gebruiken en zullen blijven gebruiken om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens over u worden beveiligd.

Ons volledig Privacybeleid

 1. Op wat is dit Privacybeleid van toepassing?

Dit Beleid beschrijft wat voor soort Persoonsgegevens het Bedrijf verzamelt over natuurlijke personen, hoe het deze verzamelt, gebruikt, deelt met derden, beveiligt, verwerkt enz.

In dit Beleid, wanneer we verwijzen naar “Persoonsgegevens”, verwijzen we naar alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die kan worden geïdentificeerd, direct of in combinatie met aanvullende informatie die Wij hebben of waartoe Wij toegang hebben.

In dit Beleid, wanneer we verwijzen naar de “verwerking” van Persoonsgegevens, verwijzen we naar elke bewerking of geheel van bewerkingen die worden uitgevoerd op Persoonsgegevens, met inbegrip van het verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door middel van doorzending, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, uitlijnen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

Het Bedrijf:

Het Bedrijf is de verwerkingsverantwoordelijke van Persoonsgegevens over u.

 1. Wanneer verzamelen Wij Persoonsgegevens over u?

Wij verzamelen Persoonsgegevens over u wanneer u Onze producten en diensten gebruikt, gebruik maakt van de Website, Onze servicekanalen en/of het contactformulier invult. In sommige gevallen zult u Ons actief voorzien van Persoonsgegevens over u, en in andere gevallen zullen Wij Persoonsgegevens over u verzamelen door uw gebruik van Onze producten en diensten en/of door Onze servicekanalen te onderzoeken en te analyseren.

 1. Geen verplichting om Persoonsgegevens te verstrekken aan het Bedrijf en de gevolgen daarvan

U bent niet verplicht om Ons Persoonsgegevens over u te verstrekken. In sommige gevallen zal het niet verstrekken van dergelijke Persoonsgegevens Ons echter verhinderen om u de producten of diensten te leveren die u Ons vraagt te leveren. Zie hieronder een gedetailleerde beschrijving van dergelijke gevallen:

Een contractuele verplichting van het Bedrijf: in sommige gevallen is het Bedrijf contractueel verplicht om Persoonsgegevens over u te verzamelen. In deze gevallen, terwijl u niet verplicht bent om Persoonsgegevens over u te verstrekken, zullen Wij, als u dergelijke Persoonsgegevens niet aan het Bedrijf verstrekt, niet in staat zijn om u te voorzien van de producten en diensten waarop de contractuele verplichting van toepassing is.

Het verstrekken van Persoonsgegevens ten behoeve van een contract met u: in sommige gevallen is het verstrekken van Persoonsgegevens over u een voorwaarde voor het uitvoeren van een contract tussen u en het Bedrijf. In deze gevallen, terwijl u niet verplicht bent om Persoonsgegevens over u te verstrekken, zullen Wij, als u dergelijke Persoonsgegevens niet aan het Bedrijf verstrekt, niet in staat zijn om een contract met u aan te gaan en zullen Wij daarom niet in staat zijn om u Onze producten en diensten te leveren.

 1. Welke Persoonsgegevens verzamelen Wij?

Persoonsgegevens die Wij verzamelen bij het invullen van het contactformulier: 

e-mailadres, volledige naam, land/regio, staat/provincie, telefoonnummer, aanvraagcategorie, zelfbeschrijvingscategorie, type gewas, eenheid en perceelgrootte, IP-adres, apparaatsinformatie en eventuele bijbehorende vragen.

Persoonsgegevens die Wij ontvangen bij het invullen van een sollicitatieformulier

Als u wilt solliciteren naar een functie bij Ons, wordt u gevraagd om persoonlijke informatie, zoals volledige naam, e-mailadres, land/regio, staat/provincie, telefoonnummer, aanvraagcategorie, zelfbeschrijvingscategorie, gewas, eenheid, perceelgrootte, uw CV, IP-adres, apparaatinformatie en eventuele bijbehorende vragen.

Persoonsgegevens die Wij ontvangen via de uManage-applicatie en website (http://umanage.netafim.com):

e-mailadres, volledige naam, land/regio, staat/provincie, telefoonnummer, aanvraagcategorie, zelfbeschrijvingscategorie, type gewas, eenheid en perceelgrootte en locatie, apparaatsinformatie en eventuele bijbehorende vragen.

Persoonsgegevens die Wij ontvangen via de NetMaize-applicatie:

e-mailadres, telefoonnummer, volledige naam (optioneel), land, locatie(s) van het veld, gewas (kuilmaïs, granen), platform (IOS/Android), irrigatieverslagen, basiscomponenten van het druppelsysteem, gewas (fonologische stadia) en opbrengstgegevens.

Persoonsgegevens die Wij ontvangen via het Hybris Dealer Portal:

Naam en e-mailadres, laatste inlogdatum, artikelen in het huidige winkelwagentje, recent bekeken artikelen, bestelgeschiedenis, verzendadres.

Persoonsgegevens die Wij ontvangen via het Hybris CRM-systeem – potentiële klanten:

Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, interessecategorie, type klant, land, gewassoort, gewasgrootte

Persoonsgegevens die Wij van u ontvangen: alle Persoonsgegevens die u Ons uit eigen vrije wil verstrekt wanneer u contact met Ons opneemt, inclusief via sociale netwerken of op een andere manier, inclusief klachten, verzoeken en opmerkingen. Wij en/of Onze vertegenwoordigers kunnen uw gesprekken opnemen en/of schriftelijk vastleggen en/of documenteren.  

 1. De doeleinden van de Verwerking van Persoonsgegevens en de wettelijke basis ervan

Het Bedrijf verwerkt Persoonsgegevens over u voor een of meer van de in dit hoofdstuk beschreven doeleinden en volgens de toepasselijke wettelijke basis.

Het Bedrijf zal Persoonsgegevens over u niet verwerken, tenzij er een wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking. De rechtsgrondslagen op basis waarvan het Bedrijf Persoonsgegevens over u mag verwerken zijn de volgende:

1. Uw toestemming dat het Bedrijf Persoonsgegevens over u zal verwerken voor een of meer specifieke doeleinden. Bijvoorbeeld met als doel u marketingmateriaal toe te sturen.

Indien de wettelijke basis voor de verwerking van Persoonsgegevens over u de toestemming is, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken voor de doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven door een gratis notificatie te sturen naar het volgende e-mailadres Data.Privacy@netafim.com.

Wanneer u uw toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens over u intrekt, is het mogelijk dat Wij niet in staat zijn om u sommige of alle producten en diensten te leveren die u hebt aangevraagd of in de vorm die bedoeld is om aan u te worden verstrekt, en u kunt daar geen aanspraak op maken.

2. Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een overeenkomst aan te gaan. Bijvoorbeeld om contact met u op te nemen over Onze producten of diensten na ontvangst van een contactformulier van u in verband met uw verzoek om een contract met Ons aan te gaan

3. Verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van het Bedrijf of een derde. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van Onze producten en diensten, of voor de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Wanneer de verwerking van Persoonsgegevens over u noodzakelijk is voor het doel van de legitieme belangen die door het Bedrijf of door een derde worden nagestreefd, mits deze belangen niet moeten wijken voor uw fundamentele rechten en vrijheden. U kunt Ons te allen tijde benaderen door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres Data.Privacy@netafim.com om informatie te ontvangen over de beoordeling die door Ons is uitgevoerd om tot de conclusie te komen dat Wij de Persoonsgegevens over u kunnen verwerken omdat deze verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door het Bedrijf of door een derde worden nagestreefd.

De volgende lijst geeft een overzicht van de doeleinden waarvoor Wij Persoonsgegevens over u mogen verwerken en de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking:

  Doeleinde Wettelijke basis
1 Met het oog op het uitvoeren van een interne wervingsprocedure voor beschikbare functies in het Bedrijf

In zoverre u een sollicitatieformulier invult voor een functie binnen het Bedrijf via Onze Website, zullen Wij Persoonsgegevens over u die u in het kader van uw sollicitatie hebt verstrekt, gebruiken om uw geschiktheid voor een functie binnen het Bedrijf te beoordelen.

In zoverre het Bedrijf beslist heeft om u niet te werven voor een functie en voor zover u hiervoor uw toestemming geeft, kunnen Wij Persoonsgegevens over u gebruiken om uw geschiktheid voor een identieke, gelijkaardige of andere functies binnen het Bedrijf in de toekomst te controleren.

Daarnaast zullen sommige Persoonsgegevens die u indient als onderdeel van uw sollicitatie voor een functie binnen het Bedrijf door het Bedrijf worden gebruikt om de efficiëntie van de interne wervingsprocedures van het Bedrijf te controleren.

·      Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract.

·      Verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van het Bedrijf of een derde.

·      Uw toestemming – in verband met de verwerking van de informatie nadat Wij uw sollicitatie voor een functie in het Bedrijf hebben afgewezen.

2 Om Ons in staat te stellen u Onze producten en diensten te leveren

Wanneer u Onze producten en diensten aanvraagt, verwerken Wij de persoonlijke informatie die nodig is voor het uitvoeren van dergelijke verzoeken.

·      Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract.
3 Om contact met u op te nemen ten behoeve van operationele eisen

In sommige omstandigheden zullen Wij contact met u opnemen om u op de hoogte te houden van bepaalde operationele zaken; bijvoorbeeld wanneer Wij verplicht zijn Onze producten en diensten in bepaalde rechtsgebieden te staken of wanneer een bepaald aspect van Onze producten en diensten verandert. In deze omstandigheden zullen Wij Persoonsgegevens over u dienovereenkomstig moeten gebruiken.

·      Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract.
4 Om te kunnen reageren op uw vragen, verzoeken en/of klachten en om u te voorzien van klantenondersteuning

De verwerking van Persoonsgegevens over u is nodig om te kunnen reageren op vragen die u hebt over producten en diensten van het Bedrijf die door u worden gebruikt, en in het algemeen om u klantenondersteuning te kunnen bieden.

·      Verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van het Bedrijf of een derde.
5 Om u op maat gemaakte marketing­materialen en aanbiedingen aan te bieden

Om uw gebruikerservaring en het gebruik van Onze producten en diensten te verbeteren en om u aanvullende en nieuwe aanbiedingen, producten en diensten aan te bieden, verwerken Wij Persoonsgegevens over u om de gepresenteerde materialen aan te passen aan uw voorkeuren, gedrag, kenmerken en interesses. Voor dit doel maken Wij gebruik van geautomatiseerde analysetechnieken, waaronder het opstellen van profielen.

·      Verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van het Bedrijf of een derde.
6 Om de producten en diensten die Wij aanbieden te verbeteren, maar ook om nieuwe producten en diensten aan te bieden

Wij kunnen Persoonsgegevens over u gebruiken om de producten en diensten die Wij aanbieden te verbeteren en om nieuwe producten en diensten aan te bieden; deze verwerking omvat onder meer een analyse van eerder gebruik door u van Onze producten en diensten, eventuele opmerkingen en klachten met betrekking tot Onze producten en diensten, alsmede eventuele fouten en storingen.

·      Verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van het Bedrijf of een derde.
7 Om u marketingmateriaal toe te sturen

Voor zover u ermee instemt marketing-materiaal van Ons te ontvangen, sturen Wij u, via de communicatiemiddelen waarmee u heeft ingestemd, marketingmateriaal met betrekking tot Onze producten en diensten, hetzij nu of in de toekomst, hetzij vergelijkbaar met Onze huidige producten en diensten, hetzij verschillend.

Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken door een gratis e-mail met de titel “afmelden” te sturen naar het volgende e-mailadres: Data.Privacy@netafim.com of door te klikken op de afmeldmogelijkheid in elk marketing-materiaal dat u wordt toegestuurd. Gelieve er rekening mee te houden dat u wordt verzocht te kiezen uit welke communicatiemiddelen (één, enkele of alle) u zich wenst uit te schrijven.

Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat het afmelden niet leidt tot het verwijderen van uw contactgegevens, maar tot het stopzetten van het ontvangen van marketingmateriaal – tenzij u opnieuw een verzoek indient om deze te ontvangen, onder voorbehoud van een wettelijke verplichting van Ons.

·      Uw toestemming
8 Om de doeltreffendheid van eventuele marketing- en reclamecampagnes en activiteiten van het Bedrijf te analyseren ·      Verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van het Bedrijf of een derde.
9 Om diverse activiteiten ter ondersteuning van het aanbod en de levering van Onze producten en diensten uit te voeren en in stand te houden

Dergelijke activiteiten omvatten backoffice-functies, Bedrijfsontwikkelingsactiviteiten, strategische besluitvorming, toezicht-mechanismen, enz.

·      Verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van het Bedrijf of een derde.
10 Om analyses, met inbegrip van statistische analyses uit te voeren

Wij maken gebruik van verschillende analytische maatregelen (inclusief statistische maatregelen) om beslissingen te nemen over verschillende onderwerpen, waaronder het verbeteren van bestaande producten en diensten en het introduceren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

·      Verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van het Bedrijf of een derde.
11 Om de belangen, rechten en activa van Ons en van derden te beschermen, met inbegrip van het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen

Wij kunnen Persoonsgegevens over u verwerken om de belangen, rechten en activa van Ons en van derden te beschermen, in overeenstemming met de wet, regelgeving en overeenkomst, met inbegrip van Onze algemene voorwaarden en Beleid.

·      Verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van het Bedrijf of een derde.
 1. Uw recht om bezwaar te maken tegen de Verwerking van Persoonsgegevens over u, indien een dergelijke Verwerking noodzakelijk is voor het doel van de legitieme belangen die door het Bedrijf of door een derde worden nagestreefd.

Wanneer de verwerking van Persoonsgegevens over u noodzakelijk is voor het doel van de legitieme belangen die door het Bedrijf of door een derde worden nagestreefd, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking voor dit doel door een kennisgeving te sturen naar het volgende e-mailadres Data.Privacy@netafim.com, tenzij Wij overtuigende legitieme redenen voor de verwerking aantonen die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 1. Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens over u voor directe marketingdoeleinden

Het Bedrijf biedt zijn klanten aanbiedingen die specifiek voor hen zijn gemaakt, om uw gebruikerservaring en het gebruik van Onze producten en diensten te verbeteren en om u aanvullende en nieuwe aanbiedingen, producten en diensten aan te bieden. Dit gebeurt na de verwerking van Persoonsgegevens over u, om de gepresenteerde materialen aan te passen op basis van uw voorkeuren, gedrag, kenmerken en interesses. Hiervoor maken Wij gebruik van geautomatiseerde analysetechnieken die Ons voorzien van analyses en conclusies met betrekking tot u in verschillende aspecten, waaronder profilering.

Een dergelijke analyse en conclusies kunnen bijvoorbeeld door Ons worden gebruikt om u producten en diensten aan te bieden waarvan Wij denken dat deze voor u interessanter kunnen zijn; bijvoorbeeld op basis van het door u ingevulde contactformulier.

Soortgelijke analyses en conclusies worden gebruikt voor zover u ermee instemt om marketingmateriaal van Ons te ontvangen, aangezien dergelijk materiaal op maat is gemaakt om u producten en diensten aan te bieden waarvan Wij denken dat deze voor u interessanter kunnen zijn.

Wanneer Persoonsgegevens over u worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking voor dit doel, inclusief het opstellen van profielen voor zover deze betrekking heeft op dergelijke direct marketing, door een kennisgeving te sturen naar het volgende e-mailadres Data.Privacy@netafim.com, in welk geval Wij de verwerking van Persoonsgegevens over u voor dergelijke directe marketingdoeleinden zullen staken.

Bovendien kunt u te allen tijde uw toestemming voor het ontvangen van marketingmateriaal intrekken door een gratis e-mail met de titel “afmelden” te sturen naar het volgende e-mailadres: Data.Privacy@netafim.com

 1. Doorgifte van Persoonsgegevens aan derden

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens over u delen met overheidsinstanties, lokale, officiële en/of regelgevende instanties, evenals waar een dergelijke openbaarmaking nodig is om de belangen, rechten en activa van Ons en van derden te beschermen, met inbegrip van het instellen of uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Daarnaast kunnen Wij Persoonsgegevens over u bekendmaken aan potentiële kopers, investeerders of geldschieters aan het Bedrijf, of in het geval van een vergelijkbare transactie (inclusief de verkoop van activa van het Bedrijf en/of in verband met een fusie, reorganisatie, consolidatie of faillissement van het Bedrijf.

 1. Uw rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens over u

Om de activiteiten, producten en diensten van het Bedrijf te ondersteunen, kunnen Wij Persoonsgegevens over u delen met derden die Ons de volgende diensten leveren:

 1. Opslag- en hostingproviders, met inbegrip van cloud computing diensten.
 2. IP-adresgegevens.
 3. Heatmaps die de gebruikerservaring analyseren, onder meer door het analyseren van het IP-adres, het land, het type apparaat, de tijd die de gebruiker heeft doorgebracht en het klikgedrag op de Website.
 4. Website content management systeem.
 5. E-mail delivery service die IP-adres, het type apparaat, inhoud van Onze contactformulieren verzamelen.
 6.  
 7. Digitale marketing en sociale netwerkplugins die IP-adressen verzamelen.
 8. Verzending van materiaal, inclusief marketingmateriaal, via diverse communicatie-middelen, zoals e-mails, SMS, reguliere (slakken)post, pushmeldingen en andere elektronische berichten.
 9. Onderzoek, analytische, technische en diagnostische diensten.

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens over u. De uitoefening van dergelijke rechten vindt plaats door een e-mail te sturen met het verzoek om uw recht uit te oefenen naar het volgende e-mailadres: Data.Privacy@netafim.com

Recht op inzage

U hebt het recht om van het Bedrijf bevestiging te ontvangen of er al dan niet Persoonsgegevens over u worden verwerkt en, indien dit het geval is, toegang te krijgen tot de Persoonsgegevens en de volgende informatie: (1) de doeleinden van de verwerking; (2) de categorieën Persoonsgegevens; (3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen buiten de EER of internationale organisaties; (4) indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de Persoonsgegevens worden opgeslagen, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen; (5) het bestaan van het recht om het Bedrijf te verzoeken om rectificatie of verwijdering van Persoonsgegevens of beperking van de verwerking van Persoonsgegevens over u of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking; (6) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; (7) indien de Persoonsgegevens niet bij u worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron; (8) het bestaan van profilering; en (9) indien Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land buiten de EER of aan een internationale organisatie, de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.

Het Bedrijf verstrekt een kopie van de Persoonsgegevens die worden verwerkt en kan een redelijke vergoeding in rekening brengen voor alle andere door u gevraagde kopieën. Wanneer u het verzoek langs elektronische weg indient, en tenzij anders door u wordt gevraagd, wordt de informatie in een veelgebruikte elektronische vorm verstrekt.

Het recht op het verkrijgen van een kopie van de Persoonsgegevens heeft geen nadelige gevolgen voor de rechten en vrijheden van anderen, en als het verzoek de rechten en vrijheden van anderen schaadt, is het mogelijk dat het Bedrijf uw verzoek niet of slechts in beperkte mate inwilligt.

Recht op rectificatie

U hebt het recht om van het Bedrijf de rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens over u te verlangen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om onvolledige Persoonsgegevens te laten invullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Recht op verwijdering

U hebt het recht om van het Bedrijf de verwijdering van Persoonsgegevens over u te verlangen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is: (a) de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met het doel waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt; (b) u trekt uw toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking; (c) u maakt te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van Persoonsgegevens over u, op grond van uw specifieke situatie, die is gebaseerd op de legitieme belangen die door Ons of door een derde worden nagestreefd, en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking; (d) u bezwaar maakt tegen de verwerking van Persoonsgegevens over u voor directe marketingdoeleinden; (e) de Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; (f) de Persoonsgegevens over u moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de Europese Unie of het recht van de lidstaten waaraan het Bedrijf is onderworpen.

Dit recht is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is: (a) voor de naleving van een wettelijke verplichting die de verwerking vereist door de Europese Unie of de wetgeving van de lidstaten waaraan het Bedrijf onderworpen is; of (b) voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om van het Bedrijf de beperking van de verwerking van Persoonsgegevens over u te verlangen wanneer een van de volgende zaken van toepassing is: (a) de nauwkeurigheid van de Persoonsgegevens wordt door u betwist, gedurende een periode die het Bedrijf in staat stelt de nauwkeurigheid van de Persoonsgegevens over u te verifiëren; (b) de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het wissen van de Persoonsgegevens over u en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; (c) het Bedrijf heeft de Persoonsgegevens over u niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar het is door u vereist voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; (d) wanneer de verwerking van Persoonsgegevens over u noodzakelijk is voor het doel van de legitieme belangen die door het Bedrijf of door een derde worden nagestreefd, tenzij Wij overtuigende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; (e) wanneer Persoonsgegevens over u worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden, inclusief profilering voor zover deze betrekking hebben op dergelijke direct marketing.

Wanneer de verwerking van Persoonsgegevens over u naar aanleiding van uw verzoek is beperkt, worden deze Persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag, alleen verwerkt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend openbaar belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

Recht op overdraagbaarheid

U hebt het recht om de Persoonsgegevens over u, die u aan het Bedrijf hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en u hebt het recht om deze Persoonsgegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, wanneer: (a) de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een contract waarbij u partij bent; en (b) de verwerking op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd.

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid hebt u het recht om de Persoonsgegevens over u rechtstreeks van het Bedrijf naar een andere verantwoordelijke te verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is. De uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan uw rechten en die van het Bedrijf op grond van uw recht om gegevens te wissen. Bovendien heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid geen nadelige invloed op de rechten en vrijheden van anderen.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens over u die gebaseerd is op de legitieme belangen van het Bedrijf of een derde, inclusief profilering op basis van dergelijke legitieme belangen. Wij zullen de Persoonsgegevens over u niet langer verwerken, tenzij Wij overtuigende en legitieme gronden voor de verwerking aantonen die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens over u voor directe marketingdoeleinden, waaronder profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke direct marketing.

Recht om de toestemming in te trekken

U kunt uw verstrekte toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens over u te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze wordt ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die door een Lidstaat is opgericht om de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens binnen de Europese Unie te beschermen.

Uw rechten met betrekking tot Persoonsgegevens over u zoals beschreven in dit artikel 11 kunnen worden beperkt door de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaten waaraan het Bedrijf onderworpen is.

Wij zullen u zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek de gevraagde informatie verstrekken in overeenstemming met uw rechten zoals beschreven in dit artikel 11. Deze termijn kan zo nodig met nog eens twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. Wij stellen u binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging, samen met de redenen voor de vertraging.

De gevraagde informatie wordt kosteloos verstrekt in overeenstemming met uw rechten zoals beschreven in dit artikel 11. Wanneer verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kunnen Wij het volgende doen: (a) een redelijke vergoeding in rekening brengen, rekening houdend met de administratieve kosten van het verstrekken van de informatie of communicatie of het nemen van de gevraagde actie; of (b) weigeren aan het verzoek gevolg te geven.

Het Bedrijf kan van u verlangen dat u aanvullende informatie verstrekt die nodig is om uw identiteit te bevestigen om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met uw rechten zoals beschreven in dit artikel 11, wanneer Wij redelijke twijfel hebben over de identiteit van de natuurlijke persoon die het verzoek indient.

 1. Cookies

Cookies. Een “cookie” is een klein gegevensbestand dat door een website wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Wij sturen cookies wanneer u op Onze Website surft, op online enquêtes of polls reageert, of informatie opvraagt. Het accepteren van de cookies die op Onze Website worden gebruikt, geeft Ons geen toegang tot uw persoonlijk identificeerbare informatie, maar we kunnen de cookies gebruiken om uw computer te identificeren. De verzamelde informatie stelt Ons in staat om verkeerspatronen op Onze Website te analyseren. Dit kan Ons in staat stellen om u na verloop van tijd een betere ervaring op Onze Website te bieden door de inhoud te verbeteren en het gebruik ervan gemakkelijker te maken. Zo kunnen cookies het bijvoorbeeld mogelijk maken om inhoud te leveren die specifiek op uw interesses is afgestemd en uw wachtwoord op te slaan, zodat u het niet meer dan eenmaal hoeft te herhalen op pagina’s waar een aanmelding vereist is. U kunt cookies echter weigeren via uw webbrowser en toch Onze Website bezoeken.

 1. Bewaren van Persoonsgegevens over u

Het Bedrijf zal Persoonsgegevens over u bewaren zo lang als nodig is om de doeleinden van de verwerking van de Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Beleid te vervullen, of voor een langere periode zoals vereist volgens de wetgeving, regelgeving, beleid en orders die op Ons van toepassing zijn.

In het algemeen bewaren Wij Persoonsgegevens over u gedurende een periode van minimaal vijf jaar na beëindiging van uw account bij Ons.

Om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens over u niet langer worden bewaard dan nodig is, controleren Wij periodiek de Persoonsgegevens die door Ons worden bewaard om te onderzoeken of Persoonsgegevens kunnen worden gewist.

 1. Overdracht van Persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie

Persoonsgegevens over u kunnen worden overgedragen aan een derde land (d.w.z. rechtsgebieden buiten de EER) of aan internationale organisaties. In dergelijke omstandigheden zal het Bedrijf passende maatregelen nemen om de bescherming van Persoonsgegevens over u te waarborgen en ervoor te zorgen dat er afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen voor betrokkenen beschikbaar zijn.

Deze maatregelen en bescherming zijn beschikbaar als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. De doorgifte geschiedt aan een derde land of een internationale organisatie waarvan de Commissie van de EU heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau bieden aan de Persoonsgegevens die aan hen worden doorgegeven overeenkomstig artikel 45, lid 3, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (“AVG”);
 2. De overdracht vindt plaats volgens een juridisch bindend en afdwingbaar instrument tussen overheidsinstanties of -organen overeenkomstig artikel 46, lid 2, a), van het AVG; of
 3. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met de modelbepalingen inzake gegevensbescherming die door de EU-Commissie overeenkomstig artikel 46, lid 2, c), van het AVG zijn vastgesteld; de door de EU-Commissie vastgestelde bepalingen kunnen worden geraadpleegd op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

U kunt het Bedrijf verzoeken om informatie over de beschermingsmaatregelen die door het Bedrijf worden gebruikt om uw Persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie over te dragen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: Data.Privacy@netafim.com

 1. Bescherming van Persoonsgegevens over u

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van beveiliging van Persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de risico’s die de verwerking ervan met zich meebrengt, in het bijzonder van accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot Persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Het kan zijn dat Wij, als gevolg van wettelijke of andere verplichtingen buiten Onze controle, verplicht zijn om Persoonsgegevens over u door te geven aan derden, zoals overheidsinstanties. In dergelijke omstandigheden hebben Wij beperkte controle over het niveau van bescherming van de Persoonsgegevens over u die door dergelijke derden wordt gehanteerd.

Elke overdracht van Persoonsgegevens via het internet kan niet volledig worden beveiligd. Daarom kan het Bedrijf de bescherming van Persoonsgegevens over u niet garanderen wanneer deze via het internet worden doorgegeven aan de Website die door het Bedrijf wordt beheerd.

 1. Links naar websites van derden

De Website kan links naar websites en/of applicaties van derden bevatten. Het Bedrijf heeft geen controle over dergelijke websites en toepassingen, noch over het verzamelen en/of verwerken van Persoonsgegevens over u door dergelijke websites en toepassingen, en Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en toepassingen, noch voor hun privacy- en gegevensbeschermingsbeleid en -activiteiten. Dit Beleid is niet van toepassing op acties die via dergelijke websites en/of toepassingen worden ondernomen.

Waar u ook maar toegang krijgt tot de websites en/of toepassingen van dergelijke derden, Wij raden u aan om hun privacybeleid zorgvuldig te lezen voordat u dergelijke websites en/of toepassingen gebruikt en voordat u Persoonsgegevens openbaar maakt.

 1. Wijzigingen van dit Beleid

Wij kunnen van tijd tot tijd de voorwaarden van dit Beleid wijzigen. Telkens wanneer Wij dit Beleid wijzigen, zullen Wij dergelijke wijzigingen bekendmaken door het bijgewerkte Beleid op de Website te publiceren. Bovendien, wanneer Wij belangrijke wijzigingen aanbrengen in dit Beleid, zullen Wij ernaar streven om u te informeren over dergelijke wijzigingen via communicatiemiddelen die naar Onze mening redelijkerwijze geschikt zijn om u te informeren over dergelijke wijzigingen en door het publiceren van een bericht over dergelijke wijzigingen op de Website. Tenzij anders vermeld, worden alle wijzigingen van kracht na publicatie van het bijgewerkte Beleid op de Website.