Kweekbakkoppelingen 

Niet meer leverbaar

Speciaal voor bedruppelen bij mobiele teeltsystemen levert Netafim de
kweekbakkoppeling van VDL. Deze koppeling maakt het mogelijk om
in roulerende systemen onder druk water te geven. Een betrouwbare
watergift is dan mogelijk, zonder dat er telkens handmatig een aansluiting
gemaakt moet worden. Wordt de teeltgoot of -tafel in een rij geplaatst,
dan wordt de aansluiting automatisch gemaakt. Er ontstaat dan een
doorgaande verbinding tussen de teeltgoten/-tafels, waardoor eenvoudig
water gegeven kan worden met een automatische koppelunit (aan één of aan beide uiteinden van de rij).
Bij het weghalen van een teeltgoot/-tafel uit de rij, wordt de aansluiting weer verbroken, zodat de teeltgoot/-tafel zijdelings verplaatst kan worden.

Kweekbakkoppelingen zijn zowel met als zonder terugslagkleppen te leveren. Een systeem met terugslagkleppen in de kweekbakkoppeling voorkomt dat de druppelslang tijdens zijdelingse verplaatsing leegloopt.
De kweekbakkoppeling is hierdoor vooral geschikt als er veelvuldig met het systeem gerouleerd wordt.
De Eco-koppeling is een kweekbakkoppeling zonder terugslagklep, vooral geschikt voor mobiele systemen die weinig rouleren.

 

Karakteristieken

  • De kweekbakkoppeling bestaat uit een mannelijk en vrouwelijk koppelstuk en een koppelbuis.
  • De lengte van de koppelbuis is afhankelijk van de breedte van de teeltgoot/-tafel.
  • De koppeling is optioneel voorzien van terugslagkleppen waardoor voorkomen wordt dat het leidingwerk leegloopt.
  • Aansluiting van de druppelslang is mogelijk op zowel het mannelijke als het vrouwelijke deel d.m.v. (knie)klemkoppelingen.
  • De kweekbakkoppeling met terugslagklep is geschikt voor toepassing met de Kameleon druppelaar.
  • Om te voorkomen dat de koppeling tijdens gebruik gaat draaien, kan deze voorzien worden van een nok die in de buisklem past.

 

Toepassing

De kweekbakkoppeling wordt toegepast in mobiele teeltsystemen.

Download technische informatie

Download technische informatie