PE100 buis

PE100 buis is genormeerde buis voor algemeen gebruik met de fysische eigenschappen volgens NEN-EN 12201. Standaard wordt de buis uitgevoerd in diverse PN-klassen. De buis is breed inzetbaar voor irrigatieinstallaties
en andere toepassingen waar geen certificering noodzakelijk is.
PE100 buis wordt volgens dezelfde normering getest als gecertificeerde KIWA-buis, maar is daarentegen niet geschikt voor drinkwater. PE100 wordt toegepast bij grotere diameters en is veelal een hardere slang of buis.


Karakteristieken

  • Standaard PE100
  • SDR21 tot SDR11
  • Niet voor drinkwatergebruik


Toepassing: Algemeen

PE100 buis wordt gebruikt voor transport van water door hoofd- en verdeelleidingen in irrigatiesystemen in (glas)tuinbouw, landbouw en fruitteelt. Ook voor nachtvorstbestrijding, watervoorziening van dieren en gestuurde boringen wordt PE100 buis gebruikt.
Vele andere toepassingen, als transportleiding voor matverwarming, beschermingsmantel voor kabels of PVC-leidingen
of als drijver zijn mogelijk.