Spoelcontroller (donkergrijs/rood)

De Amiad spoelcontroller kan een veelvoud van spoelprocessen besturen. Zo kan de Amiad spoelcontroller o.a. de volgende filters spoelen: TAF, M100, Zandfilter, en Multimedia filter. De spoelcontroller kan standaard tot 6 spoelkranen aansturen, optioneel zelfs tot 12 stuks. De spoelcontroller kan ook gekoppeld worden waardoor er nog grotere hoeveelheden spoelkranen bestuurd kunnen worden. De spoelcontroller heeft een uitgebreid display met duidelijke iconen zodat eenvoudig te zien is wat de status is van het spoelproces. Daarnaast geeft het display ook tijd, filtertype, filternummer en extra informatie weer. Verder beschikt deze controller over 7 bedieningstoetsen. Het spoelproces kan worden gestart door: drukverschilschakelaar, tijdsinstelling, handstart of externe start (bijv. computer).

De spoelcontroller heeft uitgangen voor de spoelkranen (6 of 12), spoelmotor, 24VAC, einde spoelproces en alarm. Daarnaast kunnen bijzondere spoelkranen worden ingesteld:

  • “Hoofdafsluiter” kan worden ingesteld wanneer het wenselijk is om tijdens het spoelen de uitgang van het filter af te sluiten t.b.v. een hogere spoelcapaciteit of een extra spoelpomp te starten.
  • “Vertraagde spoelkraan” kan worden ingesteld wanneer het wenselijk is om bijvoorbeeld met luchtondersteuning een filter te spoelen.
  • Een “inspoelkraan” kan worden ingesteld door een 2e spoelkraan in te stellen.
  • De spoelcontroller bewaakt tevens de spoelfrequentie en zal ook bij een te lage batterijspanning een alarm geven.