DAN-FOGGERS T.B.V. LUCHTBEVOCHTIGING

De DAN-Foggers zijn geschikt als een lage druk nevelsysteem voor luchtbevochtiging in kassen en tunnels. Bij luchtbevochtiging wordt er naar gestreefd een zeer fijne nevel in de lucht te laten verdampen (druppeltjes
van ca. 100 micon). Door de verdamping van de waterdruppeltjes stijgt de luchtvochtigheid en daalt de (kas)temperatuur.

De Hoge Druk (HD) LPD maakt het mogelijk om zeer korte pulsen te geven zonder nadruppelen. Korte pulsen en de fijne druppel zorgen ervoor dat het gewas nagenoeg droog blijft.


Werkingsprincipe

Bij de DAN-Foggers worden fijne druppels gevormd door het water in een vortex kamer te brengen en daarna door de nozzel uiteen te laten breken. Dit proces geeft uniforme druppels die met grote snelheid uit de Fogger komen waardoor ze eenvoudig kunnen verdampen.
Iedere Fogger heeft een afsluitklepje (LPD) om nadruppelen te voorkomen en het systeem te laten werken met korte pulsen van bijv. 1 tot 3 seconden. Hiermee kan worden voorkomen dat het gewas (te) nat wordt. Ook zorgt de HD-LPD voor het gelijktijdig opstarten van alle Foggers.


Druppelgrootte en effect in de kas

De druppelgrootte van de Fogger is bij 4 bar rond de 100 micron. Een hogere druk geeft geen kleinere druppel, terwijl bij lagere druk de druppelgrootte toeneemt. Bij een RV van 50% verdampen waterdruppels van 100 micron binnen een valhoogte van 2 meter (bij 80% RV binnen 5 meter). De straal van de nevel is voor beide typen gelijk (ongeveer 1 tot 1,6 meter).
Ervaringen met DAN-Foggers geven aan dat de RV in de kas kan stijgen met 10-30% en de temperatuur kan dalen met 1 tot 4 °C (afhankelijk van klimaat in en buiten de kas en gebruik van de Foggers)

Karakteristieken voor Foggers t.b.v. luchtbevochtiging (verhogen RV):

SUPER FOGGER

  • Gecombineerde LPD en Fogger speciaal voor luchtbevochtiging
  • 2 foggers van ieder 6,5 l/u (niet demontabel)
  • De karakteristieken van de LPD zijn vergelijkbaar met de HD LPD
  • Configuratie: 1 Super Fogger per 10 m², bijv. één leiding per kap van 3,20 meter of 4,0 meter om de respectievelijk 3 – 2,5 meter een Fogger

T-FOGGER

  • Zelfde effect als de Super Fogger; 2 foggers van ieder 7 l/u
  • Configuratie: 1 Fogger per 10 m²

FOGGER

  • Enkele Fogger, gecombineerd met LPD t.b.v. luchtbevochtiging
  • Configuratie: Per 50 cm een enkele fogger om en om (links-rechts-links-rechts) gemonteerd


Toepassing

DAN-Foggers kunnen worden toegepast voor de luchtbevochtiging bij potplanten, bloemen en groentegewassen. De Foggers kunnen gebruikt worden op basis van de gemeten kas RV, het vochtdeficit of op tijd.

Download technische informatie

Download technische informatie