CO2 doseerslang

De CO2-doseerslang is een heldere polyethyleen slang voor het in de kas doseren van CO2 uit rookgassen. Door de vier gaatjes van 0,8 mm wordt de CO2 de kas ingeblazen. De gaatjes zijn 2x door en door aan de kant geprikt, op standaard prikafstanden. Door de prikafstand te variëren kunnen verschillende afgiften verkregen worden, zodat aan de eisen van de installatie kan worden voldaan. De breedte van de CO2-slang wordt
bepaald aan de hand van de kaplengte en de gewenste capaciteit.

Tevens is de KMG-slang leverbaar. Deze slang is voorzien van een ophangstrip met gaatjes gemaakt, waardoor de slang in combinatie met haakjes kan worden opgehangen. Door bijvoorbeeld de slang aan de groeibuis op te hangen, kan deze “meegroeien” met het gewas, waardoor de CO2 dicht bij het groeiende deel van het gewas blijft, waar het effect het grootst is. De doseerperforaties raken niet of nauwelijks verstopt door de mogelijkheid tot het geven van afschot en het vrijhangen van de grond. Tevens zullen minder “watersloten” ontstaan in de slang.

 

Karakteristieken

  • PE-slang met perforaties

 

Toepassing

CO2-doseersystemen

Download technische informatie

Download technische informatie