Precisielandbouw: zo helpt het bij het behalen van jouw bedrijfsdoelen

Precisielandbouw: zo helpt het bij het behalen van jouw bedrijfsdoelen

Precisielandbouw is het door middel van technologie zeer exact toedienen van water (druppelirrigatie) en meststoffen (fertigatie) aan individuele gewassen. Precisielandbouw maakt land- en tuinbouw efficiënter, goedkoper en voorspelbaarder. Binnen precisielandbouw is er nog altijd voldoende ruimte voor telen volgens de menselijke maat, maar dan ondersteund met automatisering. Zo werkt het:

Precisielandbouw in het kort:

 • Precisielandbouw richt zich op de individuele plant, in plaats van het hele veld
 • Precisielandbouw combineert druppelirrigatie en fertigatie met precisie-monitoring
 • ‘Smart farming’ maakt land- en tuinbouw efficiënter, winstgevender en duurzamer
 • Precisielandbouw helpt bij maatschappelijke issues als droogte en voedselzekerheid
 • Het verlaagt het water-, mest- en energiegebruik met tientallen procenten

Precisielandbouw: optimale behandeling van planten

Bij precisielandbouw zorgt technologie voor de optimale en exacte behandeling en voedseltoediening aan planten of dieren. De technologieën die precisielandbouw inzet zijn onder meer sensoren, robotisering en GPS.

In tegenstelling tot klassieke landbouw focust precisielandbouw als vorm van smart farming op het individuele dier of plant in plaats van op een groep of compleet veld.

De technologie en de data die daaruit voortkomen, stellen de boer, tuinder of teler in staat om:

 • Betere strategische keuzes te maken
 • De productie te optimaliseren
 • Duurzamer te werken

De voordelen van precisielandbouw

Bij precisielandbouw in de glastuinbouw en akkerbouw op de volle grond draait het om:

 • Druppelirrigatie (watertoediening)
 • Fertigatie (de toediening van meststoffen)
 • Monitoren van de gewassen (via sensoren)

Die drie-eenheid van technologie en exact de juiste hoeveelheid water en mest biedt een aantal voordelen:

#1 Efficiënter gebruik van hulpbronnen
Precisie-irrigatie kan tot 25% water besparen. Ook verlaagt precisielandbouw het meststofgebruik.

#2 Meer garantie op een goede oogst
Doordat druppelirrigatie het beschikbare water veel efficiënter gebruikt, komen gewassen veel beter door periodes van droogte. Oogsten gaan niet verloren. Gewassen krijgen nooit te veel of te weinig water of meststoffen, maar precies genoeg. Er is daardoor minder verspilling.

#3 Hogere gewasopbrengsten
Met precisie-irrigatie kunnen akker- en tuinbouwers hogere gewasopbrengsten per hectare realiseren. Omdat de groei van de gewassen optimaal is, is de kwaliteit bovendien ook beter.

#4 Homogenere oogst
Doordat alle gewassen precies dezelfde hoeveelheid mest en water krijgen, hebben de gewassen allemaal gelijke maten.

#5 Gewassenziektes krijgen minder kans
Een druppelirrigatie-systeem maakt de planten zelf niet nat, maar irrigeert alleen bij de wortels. Door die aanpak zijn sommige gewassen minder gevoelig voor ziektes.

#6 Besparing op arbeid
Via bijvoorbeeld sensoren kun je precies bepalen waar en wanneer je actie moeten nemen. Datagedreven landbouw voorkomt zo onnodig uitrijden om gewassen te controleren.

#7 Vergrote voorspelbaarheid
De oogstdatum laat zich beter voorspellen dankzij continue monitoring en gelijke groei van de gewassen.

#8 Lagere managementkosten
Slimme software maakt onderdeel uit van precisielandbouw-technologie. Deze software helpt bij het nemen van de juiste beslissingen. Het managen van een oogst wordt makkelijker en kost minder tijd, waarmee de kosten lager uitvallen.

De aandachtspunten bij precisielandbouw

Precisielandbouw biedt veel voordelen. Aandachtspunten zijn er echter ook:

 • Precisielandbouw vraagt om een investering in nieuwe technologie. Het kost eerst geld voordat het geld oplevert.
 • Er is veel verschillende techniek voorhanden, waarmee versnippering dreigt.
 • De gebruikte computermodellen zijn soms ingewikkeld in het gebruik.

Precisielandbouw en de bijdrage aan huidige maatschappelijke uitdagingen

 1. Droogte
  In sommige regio’s is in de zomer meer gewasverdamping dan dat er water beschikbaar is uit rivieren en sloten. Kortom, in de zomer dreigt er een tekort aan water om het veld te besproeien. Door de waterefficiëntie die precisielandbouw oplevert, kunnen de gewassen in die droge periode toch worden geïrrigeerd.
 2. Energietransitie
  Vergeleken met een regenkanon, verbruikt druppelirrigatie tot 30-40% minder energie. Druppelirrigatie helpt bevloeiing van gewassen daarmee te verduurzamen.
 3. Stikstofuitspoeling tegengaan
  Met druppelirrigatie en fertigatie in de (glas)tuinbouw en akkerbouw worden water en meststoffen dichtbij de wortelzone toegediend. Het gevolg is dat het gewas die voeding optimaal opneemt. Door dat efficiënte gebruik is er minder sprake van stikstofuitspoeling. Sterker nog, met de juiste aansturing van de irrigatie kan stikstofuitspoeling zelfs volledig voorkomen worden. Precisielandbouw helpt zo doelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te behalen.
 4. Voedselzekerheid
  Precisielandbouw zorgt voor klimaatbestendigheid. Zonder dat beperkte hulpbronnen hoeven worden aangesproken, kan precisielandbouw helpen te voorzien in de toenemende voedselvraag wereldwijd. Geen overbodige luxe als je bedenkt dat in 2050 de wereldbevolking uit 10 miljard mensen bestaat.

Precisielandbouw: dit levert het op

Precisielandbouw zorgt ervoor dat je geen druppel water te veel of te weinig geeft aan je gewassen. Omdat je ook precies de juiste meststoffen toedient, is het zeer efficiënt. De cijfers tonen dat aan:

 • Druppelirrigatie is 20 tot 30% efficiënter in watergebruik dan een regenkanon.
 • Vermindering van energieverbruik van 30-40% ten opzichte van een regenkanon, doordat er een druk van slechts 1 bar wordt toegepast.
 • Een verlaging van meststofverbruik van tot 25%.

Precisielandbouw: de ideale mix tussen mens en machine

Akker- en tuinbouw is van oudsher mensenwerk. Een vak met kennis en gevoel. Precisielandbouw staat die traditionele manier van gewassen laten groeien niet in de weg, maar ondersteunt die juist. De precisie-monitoring die gekoppeld is aan druppelirrigatie en fertigatie geeft je als akker- of tuinbouwer waardevolle data die je na jouw interpretatie meeneemt in je beslissingen. Beslissingen zijn zo makkelijker te onderbouwen of efficiënter uit te voeren.

Advies bij precisielandbouw

Het landbouwareaal krimpt. Om met minder grond toch rendabel te blijven moet je als teler of boer efficiënter produceren. Het antwoord op meer efficiëntie is precisielandbouw. Netafim is als marktleider in druppelirrigatie dé partner om de eerste stappen in de wereld van precisielandbouw te zetten. Netafim levert niet alleen de techniek die precisie-irrigatie mogelijk maakt, maar stelt zich ook op als oplossend partner voor elke teler. Wil je meer weten over precisielandbouw en hoe Netafim je kan helpen? Neem dan contact op met Willem Botha, Business Development manager via willem.botha@netafim.orbia.com.