Reclamaties en retouren

Voor een beter overzicht en snellere afhandeling, willen wij u graag wijzen op ons (vernieuwde) reclamatie en retourbeleid:

 Reclamatie t.b.v. manco’s

Eventuele reclamaties over gebreken aan de producten, die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten via een e-mail aan: NL.reclamaties@netafim.com worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten via een e-mail aan Netafim worden gemeld.

Retouren

Indien u producten wenst te retourneren naar Netafim dan verzoeken wij om een e-mail of negatieve inkoop-order te sturen naar: NL.reclamaties@netafim.com. Alleen na goedkeuring zal de chauffeur opdracht krijgen de retour gemelde goederen mee te nemen. Zonder het melden van de retournering, kunnen er geen goederen retour gegeven worden,
omdat een goede afhandeling niet gegarandeerd kan worden. Alleen schone, niet beschadigde en niet gebruikte producten kunnen (in de originele verpakking) retour gegeven worden. Indien de retour te wijten is aan een onjuiste bestelling dan zullen wij behandelingskosten in rekening moeten brengen. Onze verkoopmedewerkers kunnen u hierover meer informatie verschaffen.

Reclamatie t.b.v. product

Indien u klachten omtrent onze producten heeft verzoeken wij u om het door ons gehanteerde klachten-formulier te gebruiken. Het klachtenformulier kunt u hier vinden en op bladzijde 0.12 van onze nieuwe catalogus. Het gebruik van dit formulier bewerkstelligt een snelle afhandeling. Vervolgens zal uw klacht in behandeling worden genomen en beoordeeld worden door één van onze specialisten. Voor aansprakelijkheden, garanties etc. omtrent onze producten verwijzen wij naar onze algemene leveringsvoorwaarden die zijn bijgevoegd in deze catalogus.