Nieuwe doorzettende trend: druppelirrigatie in aardappel en uien

December is een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Zo zijn er in het afgelopen jaar weer goede resultaten behaald met druppelirrigatie in de aardappel- en uienteelt. Vooral in de provincies Brabant en Zeeland.

In de aardappelteelt hebben we gewerkt met 1 druppelslang boven in de rug. In de uien is er geteeld op een bed van 1,5mtr met 4 dubbele rijen planten. Per bed hebben we gewerkt met 2 druppelslangen. De druppelslang die we ingezet hebben is de Streamline X 16060 met een afgifte van 0,8l/u @ 30cm.

Na een heel seizoen hebben we uiteindelijk een besparing van ca. 20% kunnen realiseren op het waterverbruik. Dit in combinatie met de gangbare beregening (haspel). Ook heeft het gewas er beter bijgestaan en kon er circa 2 weken eerder geoogst worden!

Helaas hebben we nog niet alle opbrengstgegevens beschikbaar. Maar bij de aardappels was duidelijk te zien dat de aardappels veel uniformer waren, met veel minder kleine of juist grote knollen.

Ook bij de uien hebben we een veel uniformer eindresultaat gezien. En er zijn minder problemen geweest met plagen (trips) en ziektes, doordat de plant veel vitaler is geweest tijdens het teeltseizoen. Dit betekent dat door het gebruik van druppelirrigatie in de uienteelt, er zeker een meeropbrengst van ca. 10-15% behaald kan worden. Deze resultaten zien we door heel Nederland.

Voor meer informatie over druppelirrigatie in open veld, kunt u contact opnemen met André van Spengen.