Bereid uw Mini Sigma filter voor op de winter

Wanneer het Mini Sigma filter ongebruikt in een onverwarmde ruimte staat in het winterseizoen, willen we u er graag aan herinneren uw Mini Sigma-filter voor te bereiden op lagere temperaturen om zodoende het filter in goede staat te behouden voor het volgende teeltseizoen.

U kunt hier een instructievideo bekijken. 

Of volg onderstaande, stapsgewijze instructies: 

1. Start een handmatige spoelcyclus om er zeker van te zijn dat het filterscherm gereinigd is tijdens de aankomende periode van uitschakeling. 

2. Sluit de afsluiters  in de in- en uitlaat. 

3. Start een extra handmatige spoelcyclus om de druk in het filter te laten ontsnappen. 

4. Koppel de 2 LDPE-slangen los die water naar de piston-as voeren. 

5. Maak de groene wartel los van de piston-as met het daarvoor bestemde gereedschap. 

6. Trek de piston-as uit de behuizing en laat het water uit zowel de zuiger als de zuigerstang lopen. 

7. Zet de zuiger weer in elkaar en zorg ervoor dat het afdichtingsmechanisme op zijn plaats zit in de cilinder (zie instructies in de handleiding of op het label van de piston-as). 

8. Markeer zorgvuldig de locatie van LDPE-slangen die aan de ADI-P controller zijn gekoppeld en koppel deze los van de controller gedurende het winterseizoen. 

9. Demonteer de groene klem die zich dicht bij de piston-as bevindt, verwijder het deksel en laat het water uit het filterhuis lopen. Zet dit geheel weer in elkaar.