Inzicht krijgen in uniformiteit van beregening

Ook in grond- en containerteelten waar bovenlangs water geven gebruikelijk is, vormt de uniformiteit van de waterafgifte een terugkerend aandachtspunt. Of het nu om slijtage aan of vervuiling van sproeiers gaat, om haperende klepjes of een gewijzigde werkdruk, vast staat dat zelfs de best afgestelde beregeningsinstallatie na verloop van tijd minder uniform zal presteren. Stefan Bakker van Netafim beantwoordt de vraag hoe je dat het beste kunt vaststellen. Lees meer