Volume afsluiter

Voor het afmeten van een watervolume levert Netafim automatische volume afsluitersets. Hiermee kan ieder gewenst volume water worden ingesteld en afgemeten. Controle van het proces zit in de BWM controller van Baccara. De Dorot afsluiter en Arad watermeter maken de set compleet. Omdat het geheel gevoed wordt door een batterij is deze set overal toepasbaar zonder dat daarvoor bedrading getrokken hoeft te worden.

In de controller is het gewenste volume instelbaar. Na het indrukken van de startknop zal de Dorot membraankraan openen. Als het gewenst volume de Arad watermeter heeft gepasseerd sluit de Dorot kraan weer automatisch. Ook kunnen er starttijden in de BWM controller worden gezet zodat er volgens een ingesteld weekprogramma, op ingestelde tijdstippen, een ingesteld volume kan worden gedoseerd.

 

Karakteristieken

  • Afmeten van volume
  • Batterij gevoed
  • Zowel handbediende start als week/dag programma
  • Complete sets

 

Toepassingen

Deze controller is handig bij het afvullen van oplosbakken. Nadat bijvoorbeeld de meststoffen in de oplosvaten zijn gedoseerd kan een ingesteld volume water worden toegevoegd aan het oplosvat. Voordeel is dat u ondertussen wat anders kan doen terwijl deze set uw oplosbak, bijna helemaal, afvult, zonder dat de bak kan overstromen. Het laatste stukje doet u zelf. Natuurlijk kan deze set ook worden ingezet voor een eenvoudige groen beregening.