Nu toepassen

Ik ben akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen in de sollicitantendatabase van Netafim Netherlands B.V. Indien wij uw sollicitatie in portefeuille willen bewaren zullen wij u om toestemming vragen vragen wanneer wij uw CV en motivatie maximaal 1 jaar bewaren. Indien wij uw sollicitatie langer wensen om te bewaren zullen wij u na 1 jaar opnieuw om toestemming vragen. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij anders aangegeven en uitsluitend gebruikt t.b.v. uw sollicitatie. Gegevens in de database worden geanonimiseerd gebruikt voor statistische doeleinden. Uw gegevens worden op beveiligde servers in Nederland opgeslagen. U kunt te allen tijde uw gegevens laten wijzigen dan wel laten verwijderen. Dit kunt u doen door een emailbericht te versturen naar nl.recruitment@netafim.com